Tjänster

Kiropraktik kan beskrivas som ett hälsovårdsarbete där vi använder oss av manuell manipulation (eller ”justering”) för att återställa normal funktion till lederna i kroppen, särskilt i ryggraden, för att förbättra kroppens funktion, Vi inser att symptomen kan ha många olika orsaker, att vissa symtom behöver ytterligare differentialdiagnostik, bildbehandling eller andra medicinska förfaranden innan kiropraktisk vård är ett lämpligt val. Vi har därför skapat ett nätverk av kompetenta och pålitliga vårdgivare till vilka vi kan hänvisa våra patienter till för ytterligare utvärdering, diagnostik och / eller behandling.

Kiropraktik

Kiropraktik kan beskrivas som ett hälsovårdsarbete där vi använder oss av manuell manipulation (eller ”justering”) för att återställa normal funktion till lederna i kroppen, särskilt i ryggraden, för att förbättra kroppens funktion, den kallas för Low-Force. Vi inser att symptomen kan ha många olika orsaker, att vissa symtom behöver ytterligare differentialdiagnostik, bildbehandling eller andra medicinska förfaranden innan kiropraktisk vård är ett lämpligt val. Vi har därför skapat ett nätverk av kompetenta och pålitliga vårdgivare till vilka vi kan hänvisa våra patienter till för ytterligare utvärdering, diagnostik och / eller behandling.

Medicinsk akupunktur

Västmedicinsk akupunktur är en terapeutisk modalitet som inbegriper införandet av fina nålar; det är en anpassning av kinesisk akupunktur med aktuell kunskap om anatomi, fysiologi och patologi samt principerna för bevis baserad medicin.

Det används huvudsakligen för att behandla muskel-skelettsjukdomar (muskuloskeletala) smärta, inklusive myofascial triggerpunktsmärtor.

Massage

Massage definieras som mobilisering av mjukvävnad, detta för att återställa normal systemisk och biomekanisk / funktionell användning Massage användas för att hjälpa till med behandling av de flesta muskel-skelett- och associerade problem, och regelbunden terapeutisk massagebehandling resulterar i förbättrad cirkulations-, lymfatisk och neurologisk funktion.

Terapeutisk massage kan vara stimulerande eller lugnande beroende på teknik, djup och hastighet.  När den utförs av en registrerad terapeut är Therapeutic Massage Therapy både säker och effektiv och hjälper till att skapa balans och harmoni inifrån.

 

Funktionell träning

I funktionell träning försöker vi anpassa eller utveckla övningar som gör det möjligt för individer att utföra vardagsaktiviteter lättare och utan skador. Funktionell träning innefattar huvudsakligen viktbärande aktiviteter riktade mot musklerna i buken.

Wagner Kiropraktik & Hälsa

040 678 86 88

info@wagnerkiropraktik.se

Flaggskeppsgatan 8, 211 14 Malmö