VETENSKAPLIGA STUDIER.

Medan den medicinska professionen och deras samarbetspartners har kunna bedriva forskning med hjälp av statliga medel, universitetssjukhus och oerhört penningstarka läkemedelsföretag, har kiropraktorer fått bekosta vår forskning via begränsade stasbidrag eller bekosta forskningen ur egen ficka.

Detta är uppenbarligen ingen enkel uppgift, varken ur ekonomisk eller praktisk synvinkel (hur tar du ut patientavgifter för vetenskaplig kontrollbehandling som är medvetet utformad till att inte ha någon effekt på patienten?). Hur kan man överleva om man måste ge gratis behandling?

Trots detta har en liten grupp flitiga forskare arbetat med att blottlägga fakta och de mekanismer som förklarar hur och varför kiropraktisk behandling faktiskt fungerar.

Tack vare deras ansträngningar har vi nu en god kunskap om neurologin bakom ryggradens leder och deras strukturer, någorlunda kunskap om hur ledernas dysfunktion stör nervsystemets funktion och en solid mängd av studier som påvisar den goda effekt kiropraktik har på såväl folkmängden i stort som grupper med specifika problem, t ex ländryggssmärta och whiplash.

Mycket finns tillgängligt på MedLine search.

Webbsidan är under uppbyggnad.

Vi arbetar på den och hoppas att du vill återkomma senare!