LongLeverManipulationcopy

Att lära sig att "manipulera" eller "behandla" ryggraden är inte något du kan lära dig över en helg eller göra då och då på någon tillfällig patient! Det tar år av studier och kräver massor av erfarenhet med en mängd olika patienter och deras gensvar för att utveckla den kontroll som behövs för att säkert och effektivt kunna behandla ryggraden med tämligen förutsägbara resultat. Vi ser det som både en vetenskap och en konstart.

Det är inte svårt att få ryggen att "knaka" (så som personen gör på bilden till höger), men att uppnå den exakta effekten på exakt rätt nivå vid det exakta ögonblick då patienten är som mest avslappnad och redo, det kräver många års daglig övning och erfarenhet. Vi är stolta över vår behandlingsförmåga.

Vad är "knaket"?

Först av allt: det är inte ben som bryts! Det är heller inget märkligt med att det knakar. Vissa leder har inte ens förmågan at knaka, ändå korrigerar vi deras funktioner dagligen.

Knaket är endast ett tecken på en snabb förändring av trycket inne i leden, det finns en liten nitrogenbubbla i ledvätskan. Denna lilla gasbubbla finner sig till rätta igen efter några minuter och då är leden som förut, bara med bättre funktion.

Effekten kan bäst jämföras med ett överljudsplan. "Smällen" när planet går igenom ljudvallen bekräftar att det har hänt, men det får inte planet att gå fortare.

Ospecifik manipulation - INTE en kiropraktisk behandlingsform! Vilken led är det behandlaren påverkar här? Vet behandlaren den ens? Vad tror du patienten tänker och känner i denna situation?