URÅLDRIG KUNSKAB.

Manipulation av rygrraden och kroppens leder är inget nytt. Gamla texter från Kina och Grekland ända från 2700 år f Kr till 1500 f Kr beskriver behandling av ryggrad och nedre extremiteter för att lindra smärta i ländryggen. Den grekiske läkaren Hippokrates, som levde mellan 460-357 f Kr, publicerade en skrivelse om vikten av manuell behandling. I en av dessa skrifter påpekar han: "Skaffa kunskap om ryggraden, för där finns förklaringen till många sjukdomar." Bevis för manuell behandling av kroppen har hittats i många gamla civilisationer såsom Egypten, Babylon, Syrien, Japan, Inka- och Mayakulturerna samt bland USA:s ursprungsbefolkning.

Manipulation

Ögon operation

Ancientbonesetting
removingcataract