Om kroppen.

Vår kropp är otrolig! Ju mer vi ägnar tid åt att arbeta med den, desto mer överväldigade blir vi av dess otroliga kraft och förmåga till att upprätthålla funktioner, kompensera och arbeta sig runt utmaningar. Kiropraktorer arbetar primärt med ryggradens leder, men ofta även med forleder, axlar, mm när detta behövs för att uppnå bättre funktion och smärtlindring.

Ryggraden består av 26 rörliga segment (individuella avvikelser kan förekomma) fördelade över 7 segment i nacken (cervikala nackryggraden) 12 i ryggens mitt (thorakalryggraden) och 5 i nedre delen av ryggen (ländryggraden).

Spinecopy
HumanBody02Backcopy

Ryggradens funktion är att skydda nervsystemet samtidigt som det tillhandahåller en rörlig påle som håller kroppen upprätt. Samarbetet mellan ryggrad och nervsystem är oerhört känsligt och vi ser dagligen bevis på att även mindre förändringar i ryggens rörelsemönster under en tidsperiod kan ha tämligen skadliga effekter på nervsystemets funktioner.

Om man mött en person med skadad ryggrad eller hernierad disk har man blivit vittne till vilken dramatisk effekt en dysfuktion på ryggraden ibland kan ha på nervsystemet. Endast en mindre fraktur på en patient kan leda till svåra besvär med hälsan.

Tack och lov har vi funnit att normaliserandet av ryggradens fuktioner kan ofta förbättra de flesta, dock inte alla, av symptomen.