The Doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease.

Thomas A. Edison

bodyandnerves

Kiropraktik kan beskrivas som en behandling som använder manuell manipulation (eller justering) för att återupprätta normal fuktion i kroppens leder, särskilt ryggraden. Kiropraktiken har som uppgift att förbättra kroppens funktioner. I ryggraden kan bristen på normal funktion (dysfunktion) i lederna mellan kotorna ha skadliga effekter, inte bara på själva lederna men även på andra strukturer som har nära förbindelse med dessa leder. Dessa dysfunktioner (även kallade vertebrala subluxationer av vissa kiropraktorer) kan nämligen påverka funktionerna i nervsystemet, vilket leder till en störning i kommunikation inom kroppen. I vissa fall kan dessa störningar orsaka symptom som känslobortfall, stickningar och svaghetskänsla så väl som andra effekter.

Vi tror inte att Thomas Edisons vision om framtiden är här riktigt än, så istället för att ägna sig åt revirstrider och smutskastning försöker vi att arbeta med intresserade vårdgivare för att säkerställa att våra patienter får den vård och den optimala kombinationen av behandlingar som de behöver, så de kan återhämta sig så snabbt som möjligt.

Vi inser att symptomen kan ha många olika orsaker, att vissa behöver vi få ytterligare bild och diagnos av, eller andra medicinska åtgärder, innan kiropraktisk behandling är ett lämpligt val. Vi har därför försökt att skapa ett nätverk av mycket kompetenta och trovärdiga vårdgivare som vi kan hänvisa våra patienter till för vidare utvärdering, diagnos och / eller behandling.