Kiropraktisk säkerhet.

Inga effektiva insatser är utan en inneboende risk.

Personer med dold eller öppen agenda kommer alltid att försöka påstå att kiropraktik är en farlig behandling, men detta har flera gånger visat sig bygga på felaktiga uppgifter, personliga fördomar, hörsägen och att vara utan vetenskapliga meriter.

I själva verket har kiropraktik visat sig vara ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för en mängd olika åkommor, medan ett antal studier har visat en betydligt högre risk inom medicinsk behandling (länk Harvard studien, Manga).

Men det händer att behandlare med otillräcklig utbildning eller erfarenhet kommer att använda en behandlingsmetod som är olämplig för patienten eller förbise en uppenbar kontraindikation. Givetivs kan en sådan incident fånga en journalist på jakt efter en "bra story" eller hamna hos någon som vill oss illa, men statistiskt sett är kiropraktik betydligt säkrare än många andra traditionella behandlingsalternativ.

För att minska risken är det viktigt att välja en kiropraktor med en grundlig akademisk bakgrund och klinisk utbildning. LKR-kiropraktorer har bästa möjliga utbildning, inte bara expertis inom hur man bäst behandlar problem, men de har även utbildning för att känna igen problem som inte ska behandlas med kiropraktik!