Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

Enligt WHO innebär att "ha hälsan" mer än att inte vara sjuk, hälsa beror snarare på en mängd faktorer som tillåter dig att fungera optimalt; att må så bra som möjligt, så länge som möjligt.

Som kiropraktorer kan vi bara direktpåverka vissa av dessa faktorer, men när vi arbetar med en patient inträffar det tillfällen då vi måste ta med en större mängd faktorer i beräkningen. Om vi ser att dessa faktorer ligger utanför vår kapacitet och att detta har stor betydelse för behandlingens slutresultat gör vi vad vi kan för att hitta den som har rätt kapacitet.

Utan tvekan finns det en mängd definitioner av ordet "hälsa". Trots detta vet vi alla instinktivt att hälsa inte alltid är det samma som att vara symptomfri. En person kan vara svårt sjuk i cancer och faktiskt inte känna några eller bara ytterst få symptom i sjukdomens första skede. Å andra sidan kan en person ha våldsam magsjuka efter att ha ätit något som kroppen inte tål utan att vara dödssjuk. Man kan alltid debattera om vem av dessa personer det är som har hälsan.

Detta är också en av de anledningar till att vi, som kiropraktorer, inte bara behandlar symptom men vi försöker också hitta den underliggande orsaken till symptomen och, om möjligt, behandla detta.

World Health Organisation