Framtidens läkare kommer inte skriva ut medicin utan kommer att intressera sina patienter i att ta hand om sin kropp, i diet och i förebyggande behandling.

Thomas A. Edison

Kiropraktik och Hälsovård i Framtiden.

Kanske visar sig Edisons citat stämma, kanske inte. Oavsett vilket, samarbete över gränserns är här för att stanna. Allt eftersom dokumentationen kring en mängd icke-medicinerande behandlingar växer, ser experterna fördelarna med att arbeta tillsammans för patientens bästa. Allt eftersom regeringar arbetar med att finna den mest kostnadseffektiva hälsovården, rinner tiden ut för de vårdinrättningar som kunnat arbeta ostört och enbart utifrån sin egen horisont utan att bli ifrågasatta. I framtiden blir det resultaten som räknas - de bästa vårdinrättningarna vinner, oavsett var de kommer i från. (Tänk bara på akupunkturens insteg i den svenska vården under de senaste 10-15 åren.) Det återstår ett fåtal högljudda motståndare har och var. Dessa önskar att den gamla goda tiden, då de hade oinskränkt makt, aldrig skall försvinna och de försöker på alla sätt smutskasta, baktala och förvränga i avsikt att minska acceptancen för nya idéer och de försöker hålla sig kvar medan tiden rinner i från dem. Men likt dinosaurierna kommer även dessa gamla synsätt att försvinna in i glömskan, vilket ger oss andra möjlighet att fortsätta vårt arbete med att hjälpa patienter på bästa möjliga vis, både genom vår egen kunskap och genom samarbete med nätverk av andra professionella vårdinrättningar för att maximera resultaten. Allt eftersom patienten blir allt mer informerad, ifrågasättande och en del av dessa nätverk, kommer de också att använda sitt eget sökande efter resultatinriktad behandling där kundens tillfredsställelse står i centrum. De kommer att välja den vård de ser är effektiv och lämplig för deras tillstånd, oavsett eventuella påpekanden från negativa auktoriteter.