Förebyggande vård - Wellness.

Kännetecknet för en bra utövare är att de förhindrar det som de behandlar. Med andra ord; det är nästan oansvarigt att behandla återkommande smärta utan att försöka behandla dess orsaker och därigenom förhindra att det upprepas.

Konceptet för Wellness är följande: god hälsa och förebyggande vård har nyligen blivit ett "hett ämne" i senaste åren, men den infördes för allmänheten av kiropraktorer för mer än 30 år sedan.

Känner man till statistiken för t ex återkommande ländryggssmärta, är bara logiskt att man utformar en livsstil kring förebyggande och god hälsa istället för att behöva söka akut vård om och om igen varje gång problemet dyker upp. Sett från ens personlig förmåga och från arbetsgivares sida bör de minskade sjukskrivningdagar som förebyggande vård ger vara av betydande intresse.

Medan den medicinska professionen har gjort stora ansträngningar att förhindra och förebygga vissa effekter av livsstilsrelaterade sjukdomar genom medicin (fetma, diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar), har de inget bra erbjudande gällande ryggraden - det föga meningsfullt att ta smärtstillande tabletter när du inte har ont.