Barn och Kiropraktik.

Barn är också människor!

Ja, vi behandlar barn och JA! - det är tillåtet i Sverige enligt lag. Under en lång period innan millennieskiftet låg svensk lag hopplöst efter den övriga västvärlden, men sedan dess har man tagit bort den nedre gränsen för barnbehandling.

Barn kan ha ryggradsproblem och smärtor precis som vuxna, däremot har de inte samma möjlighet att visa var problemen sitter så att vi genast förstår dem. Detta innebär at vi måste lita till vår kunskap och erfarenhet för att tolka de indikationer som vi har.

Barnbehandling är ytterst säker eftersom vi modifierar behandlingsmetoderna för att passa barnets storlek.

Succéen för barnbehandling på vissa typiska barnåkommor såsom öroninflammation förefaller något anekdotiska, medan studier har visat lysande resultat på andra åkommer, som till exempel kolik.

Vi är fullt medvetna om de faror och komplikationer som finns i att behandla barn och föredrar att arbeta i samarbete med barnets läkare för att lösa de problem som finns.

babysmile
KISSSyndromecopy

KISS Syndrom.